Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK515
Název záměru: Lakovna LASER Liberec
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecDolní Hanychov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.04.2013 08:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LASER CENTRUM CZ, s.r.o., České mládeže 470/134, Liberec VIII - Dolní Hanychov, 460 08, Liberec
IČO oznamovatele: 25947699
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2013
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: LBK515_oznameni.pdf (6042 kB) - 29.03.2013 10:57:31
Informace o oznámení: LBK515_infOznam.doc (66 kB) - 29.03.2013 10:57:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: LBK515_zjistovaci.pdf (159 kB) - 30.04.2013 08:44:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK515_infZjistovaci.doc (64 kB) - 30.04.2013 08:44:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: