Podlimitní záměry
Kód záměru: LBK519P
Název záměru: Průmyslový park Zákupy
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.10.2017 14:49
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: II/3.1;II/10.6
Umístění:
Oznamovatel: Accolade, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha
IČO oznamovatele: 27851371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vyloučen vliv
Text sdělení: LBK519P_textSdeleni.pdf (263 kB) - 31.10.2017 14:49:24