Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK522
Název záměru: TREVOS, a. s., MAŠOV 34, SKLADOVÁ HALA - p. p. č. 947/5 a 947/6, k. ú. Mašov u Turnova
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyTurnovMašov u Turnova
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2013 10:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TREVOS, a.s., sídlem Mašov 34, 511 01 Turnov
IČ oznamovatele: 25922530
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 01.07.2013
Zpracovatel oznámení: Martinovský Václav Ing.
Text oznámení záměru: LBK522_oznameni.rar (9341 kB) - 10.06.2013 11:15:26
Informace o oznámení: LBK522_infOznam.rtf (952 kB) - 10.06.2013 11:15:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: LBK522_zjistovaci.pdf (2759 kB) - 11.07.2013 10:11:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: