Podlimitní záměry
Kód záměru: LBK522P
Název záměru: Změna zdroje tepla v objektu DD Pohoda - Turnov
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.11.2017 13:41
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: II/4
Umístění:
Oznamovatel: VK INVESTING s.r.o.
IČO oznamovatele: 49287851
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vyloučen vliv
Text sdělení: LBK522P_textSdeleni.pdf (135 kB) - 02.11.2017 13:41:52