Podlimitní záměry
Kód záměru: LBK531P
Název záměru: Změna způsobu vytápění RD č.p.101 Vítkovice v Krkonoších
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.10.2019 07:27
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: II/14
Umístění:
Oznamovatel: Roman Fischer
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vyloučen vliv
Text sdělení: LBK531P_textSdeleni.pdf (233 kB) - 15.10.2019 07:27:17