Podlimitní záměry
Kód záměru: LBK536P
Název záměru: Zpracování plastů - drcení a třídění
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2020 14:12
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: II/56
Umístění:
Oznamovatel: Denove s.r.o., 471 51 Svor 38
IČO oznamovatele: 07428677
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vyloučen vliv
Text sdělení: LBK536P_textSdeleni.pdf (467 kB) - 12.02.2020 14:12:30