Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK640
Název záměru: Výměna obalovací soupravy - Liberecká obalovna - Machnín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecChrastavaChrastava I
Liberecký krajLiberecLiberecMachnín
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2017 14:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Liberecká obalovna, s.r.o., Hrádecká 247, Liberec 33 - Machnín
IČ oznamovatele: 62245589
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.03.2017
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: LBK640_oznameni.zip (14803 kB) - 10.03.2017 14:11:13
Informace o oznámení: LBK640_infOznam.docx (55 kB) - 10.03.2017 14:11:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2017
Datum nabytí právní moci: 09.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: LBK640_zjistovaci.pdf (237 kB) - 09.05.2017 14:59:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: