Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK665
Název záměru: Rozšíření sjezdových tratí Ještěd podle změny ÚP č. 66
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/95;II/114;II/116
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecHorní Hanychov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2020 15:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TMR Ještěd, a.s., Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec 5
IČ oznamovatele: 06080413
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.11.2018
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: LBK665_oznameni.zip (14015 kB) - 09.10.2018 12:12:56
Informace o oznámení: LBK665_infOznam.pdf (232 kB) - 09.10.2018 12:12:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2018
Závěry zjišťovacího řízení: LBK665_zjistovaci.pdf (564 kB) - 03.12.2018 15:25:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 21.03.2019
Text dokumentace: LBK665_dokumentace.zip (30275 kB) - 19.02.2019 09:22:34
Text přepracované/doplněné dokumentace: LBK665_prepracovana.zip (76940 kB) - 06.11.2019 13:16:56
Informace o dokumentaci: LBK665_infDokumentace.pdf (277 kB) - 19.02.2019 09:22:34
Vrácení dokumentace: LBK665_vraceni.pdf (276 kB) - 15.05.2019 09:20:36
LBK665_vraceni.docx (54 kB) - 20.05.2019 15:56:06
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bauer Pavel Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK665_posudek.zip (39828 kB) - 29.04.2020 15:02:55
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK665_inf1VP.pdf (334 kB) - 29.03.2019 14:54:20
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK665_zapis1VP.pdf (712 kB) - 29.04.2020 15:03:58
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: LBK665_zaveryStan.pdf (4866 kB) - 29.04.2020 15:06:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: