Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK681
Název záměru: BĚLÁ U ST. PAKY – stavební úpravy a dostavba střediska živočišné výroby
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyBěláBělá u Staré Paky
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2020 15:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DS Agro Libštát s.r.o. , Libštát 310, 512 03
IČO oznamovatele: 27483142
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 03.01.2020
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., PhD.
Text oznámení záměru: LBK681_oznameni.zip (49792 kB) - 29.11.2019 13:50:28
Informace o oznámení: LBK681_infOznam.pdf (412 kB) - 04.12.2019 12:31:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: LBK681_zjistovaci.pdf (740 kB) - 20.01.2020 15:01:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: