Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK684
Název záměru: Technologické zázemí pohřební služby
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/118
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaNoviny pod RalskemNoviny pod Ralskem
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.03.2020 12:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LIKREM s.r.o., Větrná 935/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ oznamovatele: 46712747
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 12.03.2020
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: LBK684_oznameni.zip (5975 kB) - 10.02.2020 09:52:22
Informace o oznámení: LBK684_infOznam.pdf (366 kB) - 11.02.2020 08:26:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2020
Závěry zjišťovacího řízení: LBK684_zjistovaci.pdf (694 kB) - 30.03.2020 12:43:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: