Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK702
Název záměru: TP Ploučnice - výstavba skladovacího a výrobního areálu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: LBK702_duvodyUkonceni.pdf (356 kB) - 09.07.2021 14:20:55
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaDobranov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2021 14:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Prodeca s.r.o., Plaská 622/3, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 25463098
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 24.06.2021
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Text oznámení záměru: LBK702_oznameni.zip (97220 kB) - 25.05.2021 13:51:18
Informace o oznámení: LBK702_infOznam.pdf (363 kB) - 25.05.2021 13:51:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: