Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK717
Název záměru: Odchovna selat v Druzcově se zaměřením na výkrm prasat – drobné stavební úpravy a nárůst kapacity
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecOsečnáDruzcov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.03.2022 12:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PSS Druzcov
IČ oznamovatele: 26006553
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 18.02.2022
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: LBK717_oznameni.zip (27813 kB) - 19.01.2022 07:56:32
Informace o oznámení: LBK717_infOznam.pdf (372 kB) - 19.01.2022 07:56:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2022
Závěry zjišťovacího řízení: LBK717_zjistovaci.pdf (681 kB) - 03.03.2022 12:56:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: