Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK018
Název záměru: Rekonstrukce farmy dojnic Dolní Lutyně
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináDolní LutyněDolní Lutyně
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2002 17:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NETIS a.s., 739 92 Návsí č.p. 905
IČ oznamovatele: 25838938
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK018_oznameni.doc (54 kB) - 23.07.2002 07:18:16
Informace o oznámení: MSK018_infOznam.doc (597 kB) - 23.07.2002 07:18:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK018_zjistovaci.doc (71 kB) - 11.10.2002 08:10:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pipek Radovan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK018_posudek.doc (95 kB) - 29.10.2002 09:01:27
Informace o posudku: MSK018_infPosudek.doc (44 kB) - 30.10.2002 17:54:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK018_inf1VP.doc (40 kB) - 29.10.2002 08:57:21
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK018_zaveryStan.doc (65 kB) - 16.01.2003 10:47:34
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: