Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1143
Název záměru: Obchodní a společenské centrum v Ostravě - Porubě
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaKrásné Pole
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaPustkovec
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaStará Plesná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2008 13:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obchodní a společenské centrum Ostrava, s.r.o., Vinohradská 1233/22, 120 00 Prah
IČ oznamovatele: 27959058
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1143_oznameni.pdf (2483 kB) - 13.08.2008 14:00:05
Informace o oznámení: MSK1143_infOznam.rtf (282 kB) - 13.08.2008 07:48:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1143_zjistovaci.rtf (324 kB) - 15.09.2008 12:18:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: