Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK128
Název záměru: Větrný park Bílčice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálBílčiceBílčice
Moravskoslezský krajBruntálBílčiceMájůvka
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.06.2006 11:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Green energie s.r.o., Záběhlice, Za potokem 46/4, 106 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 45809810
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK128_oznameni.doc (479 kB) - 15.10.2004 10:39:14
Informace o oznámení: MSK128_infOznam.doc (150 kB) - 15.10.2004 10:39:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK128_zjistovaci.doc (1427 kB) - 13.12.2004 07:34:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK128_dokumentace.pdf (688 kB) - 02.11.2005 10:31:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK128_infDokumentace.doc (128 kB) - 02.11.2005 10:31:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK128_posudek.doc (389 kB) - 14.03.2006 14:52:10
Informace o posudku: MSK128_infPosudek.doc (128 kB) - 14.03.2006 14:52:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK128_inf1VP.doc (128 kB) - 22.03.2006 16:40:22
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK128_zapis1VP.doc (43 kB) - 21.04.2006 10:21:05
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK128_zaveryStan.doc (199 kB) - 09.06.2006 10:16:43
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýBruntálMěstský úřad Bruntál
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: