Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1372
Název záměru: Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;II/10.6;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaDubina u Ostravy
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaNová Bělá
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.03.2010 08:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČ oznamovatele: 00845451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1372_oznameni.zip (25011 kB) - 12.02.2010 10:22:30
Informace o oznámení: MSK1372_infOznam.rtf (284 kB) - 12.02.2010 10:22:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1372_zjistovaci.zip (711 kB) - 09.03.2010 08:49:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: