Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1660
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Úvalno
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálÚvalnoÚvalno
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2012 12:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělská společnost Rozhled, a.s., Úvalno 327, 793 91
IČ oznamovatele: 65138104
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2012
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1660_oznameni.zip (8050 kB) - 02.05.2012 08:46:20
Informace o oznámení: MSK1660_infOznam.zip (124 kB) - 02.05.2012 08:47:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1660_zjistovaci.zip (736 kB) - 30.05.2012 11:28:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1660_infZjistovaci.rtf (293 kB) - 30.05.2012 11:28:00
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: