Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1667
Název záměru: Vodní areál Ostrava - Jih, dostavba - I. etapa
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6;II/10.11
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaZábřeh nad Odrou
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2012 09:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava
IČ oznamovatele: 00845451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 19.06.2012
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: MSK1667_oznameni.zip (14603 kB) - 30.05.2012 07:20:28
Informace o oznámení: MSK1667_infOznam.zip (124 kB) - 30.05.2012 07:21:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1667_zjistovaci.zip (532 kB) - 28.06.2012 08:41:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1667_infZjistovaci.pdf (112 kB) - 28.06.2012 08:42:52
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoMagistrát města Ostravy
MoravskoslezskýOstrava-městoÚřad městského obvodu Ostrava-Jih
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: