Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1672
Název záměru: TCN bioelektrárna KGJ Budišov nad Budišovkou, 2. podání
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MSK1672_duvodyUkonceni.pdf (112 kB) - 27.07.2012 06:39:57
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaBudišov nad BudišovkouBudišov nad Budišovkou
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.07.2012 07:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TCN nová energie s.r.o., Krajní 233, 290 01 Poděbrady-Kluk
IČ oznamovatele: 28883471
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 10.07.2012
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK1672_oznameni.zip (16265 kB) - 19.06.2012 10:14:04
Informace o oznámení: MSK1672_infOznam.zip (124 kB) - 19.06.2012 10:14:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: