Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1673
Název záměru: Bioplynová stanice Větřkovice
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaVětřkoviceVětřkovice u Vítkova
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.07.2012 13:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA, 747 43 Větřkovice 198
IČ oznamovatele: 25363476
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 11.07.2012
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: MSK1673_oznameni.zip (21196 kB) - 21.06.2012 06:25:18
Informace o oznámení: MSK1673_infOznam.rtf (293 kB) - 21.06.2012 06:25:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1673_zjistovaci.zip (1208 kB) - 24.07.2012 12:07:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1673_infZjistovaci.rtf (303 kB) - 24.07.2012 12:07:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: