Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1674
Název záměru: Rozšíření VTP Ostrava - technická infrastruktura
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6;II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaPoruba
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Oznamovatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava
IČO oznamovatele: 00845451
Datum a čas posledních úprav: 25.07.2012 09:47
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 12.07.2012
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: MSK1674_oznameni.zip (48353 kB) - 22.06.2012 06:23:59
Informace o oznámení: MSK1674_infOznam.pdf (238 kB) - 22.06.2012 06:24:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1674_zjistovaci.zip (1326 kB) - 25.07.2012 08:47:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1674_infZjistovaci.pdf (120 kB) - 25.07.2012 08:47:20
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: