Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1697
Název záměru: Novostavba bioplynové stanice Tísek
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínTísekTísek
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2012 12:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské obchodní družstvo Tísek, 743 01 Tísek 89
IČ oznamovatele: 00146901
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2012
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK1697_oznameni.zip (10984 kB) - 31.08.2012 06:21:01
Informace o oznámení: MSK1697_infOznam.pdf (204 kB) - 31.08.2012 06:21:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1697_zjistovaci.zip (1874 kB) - 05.10.2012 11:04:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1697_infZjistovaci.rtf (301 kB) - 05.10.2012 11:04:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: