Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1763
Název záměru: ČOV Nový Jičín - hygienizace kalu
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínŠenov u Nového JičínaŠenov u Nového Jičína
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.06.2013 10:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
IČ oznamovatele: 45193665
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 22.05.2013
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK1763_oznameni.pdf (25163 kB) - 30.04.2013 13:30:55
Informace o oznámení: MSK1763_infOznam.zip (125 kB) - 30.04.2013 13:30:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1763_zjistovaci.zip (843 kB) - 03.06.2013 10:23:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1763_infZjistovaci.rtf (295 kB) - 03.06.2013 10:23:26
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: