Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1764
Název záměru: Výrobní hala a lakovna
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaDolní ŽivoticeDolní Životice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.06.2013 11:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OPaLL-AGRI, s.r.o., Hetice 7, Dolní Životice
IČ oznamovatele: 25369296
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 26.05.2013
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: MSK1764_oznameni.zip (19755 kB) - 06.05.2013 10:26:00
Informace o oznámení: MSK1764_infOznam.pdf (233 kB) - 06.05.2013 10:26:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1764_zjistovaci.zip (693 kB) - 18.06.2013 11:50:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1764_infZjistovaci.pdf (309 kB) - 18.06.2013 11:50:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: