Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1770
Název záměru: Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat – dokončení)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaOpavaKomárov u Opavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.07.2013 08:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Opava, Horní nám. 382/69, 746 26 Opava
IČ oznamovatele: 00300535
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.06.2013
Zpracovatel oznámení: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: MSK1770_oznameni.zip (4929 kB) - 27.05.2013 09:30:59
Informace o oznámení: MSK1770_infOznam.zip (126 kB) - 27.05.2013 09:30:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1770_zjistovaci.zip (722 kB) - 08.07.2013 08:33:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1770_infZjistovaci.pdf (60 kB) - 08.07.2013 08:33:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: