Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1772
Název záměru: Středisko nakládání s odpady, Purum s.r.o., Opava Komárov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaOpavaKomárov u Opavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Oznamovatel: Purum s.r.o., Národní 25, Praha
IČO oznamovatele: 62414402
Datum a čas posledních úprav: 16.07.2013 08:00
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 19.06.2013
Zpracovatel oznámení: Kulík Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1772_oznameni.zip (51567 kB) - 30.05.2013 07:56:34
Informace o oznámení: MSK1772_infOznam.zip (126 kB) - 30.05.2013 07:56:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1772_zjistovaci.zip (1125 kB) - 16.07.2013 08:00:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1772_infZjistovaci.pdf (73 kB) - 16.07.2013 08:00:15
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: