Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1778
Název záměru: ČOV Jablunkov- chemické srážení fosforu
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekNávsíNávsí
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.07.2013 10:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
IČ oznamovatele: 64608042
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.07.2013
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK1778_oznameni.pdf (6276 kB) - 27.06.2013 09:00:42
Informace o oznámení: MSK1778_infOznam.zip (188 kB) - 27.06.2013 09:00:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1778_zjistovaci.pdf (353 kB) - 25.07.2013 10:11:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1778_infZjistovaci.rtf (516 kB) - 25.07.2013 10:11:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýFrýdek-MístekObecní úřad Návsí
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: