Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1795
Název záměru: Rozšíření závodu BEHR Ostrava - Etapa IV
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3;II/7.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínMošnovMošnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2013 07:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MAHLE Behr Ostrava s.r.o., Průmyslová 368, 742 51 Mošnov
IČ oznamovatele: 27775763
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.10.2013
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: MSK1795_oznameni.zip (49598 kB) - 07.10.2013 11:06:18
Informace o oznámení: MSK1795_infOznam.pdf (144 kB) - 08.10.2013 09:47:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1795_zjistovaci.zip (414 kB) - 12.11.2013 07:11:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1795_infZjistovaci.pdf (65 kB) - 12.11.2013 07:11:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: