Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1814
Název záměru: Tavírna hliníku na pozemku parc. č. 1257 (areál fy Hedva) v k.ú. Rýmařov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálRýmařovRýmařov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2014 08:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AlFeCooper Trading s.r.o., Újezdská 300, Dlouhá Loučka
IČ oznamovatele: 29452481
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2014
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: MSK1814_oznameni.zip (11940 kB) - 19.12.2013 10:49:00
Informace o oznámení: MSK1814_infOznam.pdf (142 kB) - 19.12.2013 10:49:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2014
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1814_zjistovaci.zip (447 kB) - 20.01.2014 08:17:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1814_infZjistovaci.pdf (59 kB) - 20.01.2014 08:17:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: