Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1848
Název záměru: Kravaře - Štítina, protipovodňová opatření v nivě řeky Opavy a těžba štěrkopísků
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MSK1848_duvodyUkonceni.pdf (277 kB) - 25.01.2018 11:24:29
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaKravařeKravaře ve Slezsku
Moravskoslezský krajOpavaŠtítinaŠtítina
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2018 11:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Těžba spol. s r.o., Nábřežní 3260/111, 747 21 Kravaře
IČ oznamovatele: 47150327
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 08.07.2014
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1848_oznameni.pdf (2795 kB) - 18.06.2014 14:45:34
Informace o oznámení: MSK1848_infOznam.pdf (458 kB) - 18.06.2014 14:50:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1848_zjistovaci.pdf (11723 kB) - 24.07.2014 13:44:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: