Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1886
Název záměru: Skladové haly 01+02 areál BEKAERT, včetně zpevněných ploch a napojení na inženýrské sítě
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináPetrovice u KarvinéPetrovice u Karviné
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: Thu Dec 11 10:23:26 CET 2014
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bekaert Petrovice, s.r.o., 732 72 Petrovice 595
IČ oznamovatele: 25398075
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Fri Nov 14 00:00:00 CET 2014
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Dec 04 00:00:00 CET 2014
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1886_oznameni.zip (5142 kB) - 14.11.2014 06:53:04
Informace o oznámení: MSK1886_infOznam.zip (201 kB) - 14.11.2014 06:50:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Dec 11 00:00:00 CET 2014
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1886_zjistovaci.zip (2558 kB) - 11.12.2014 10:23:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1886_infZjistovaci.rtf (839 kB) - 11.12.2014 10:23:26
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Informace o stanovisku:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: