Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1959
Název záměru: Hala na dotřiďování druhotných surovin Vratimov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoVratimovVratimov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2016 11:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: .A.S.A. spol. s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8
IČ oznamovatele: 45809712
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.02.2016
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: MSK1959_oznameni.zip (24804 kB) - 13.01.2016 09:51:48
Informace o oznámení: MSK1959_infOznam.zip (462 kB) - 13.01.2016 09:51:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2016
Datum nabytí právní moci: 12.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1959_zjistovaci.zip (3252 kB) - 10.02.2016 11:19:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: