Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1960
Název záměru: Čerpací stanice Návsí u Jablunkova - úprava technologie stávající ČSPH
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.02.2016 09:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JUR Trans s.r.o., Oldřichovice 898, 739 61 Třinec
IČ oznamovatele: 25831429
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 07.02.2016
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: MSK1960_oznameni.zip (2890 kB) - 15.01.2016 08:20:04
Informace o oznámení: MSK1960_infOznam.zip (251 kB) - 15.01.2016 08:20:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2016
Datum nabytí právní moci: 19.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1960_zjistovaci.zip (791 kB) - 17.02.2016 09:20:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýFrýdek-MístekMěstský úřad Jablunkov
MoravskoslezskýOstrava-městoKrajský úřad Moravskoslezského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: