Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1978
Název záměru: Pracoviště práškových povrchových úprav v areálu Konská - navýšení výrobní kapacity
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekTřinecKonská
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2016 11:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kovopol Indrustry, a.s., Konská 196, Třinec
IČ oznamovatele: 28562798
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 26.05.2016
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: MSK1978_oznameni.zip (10702 kB) - 03.05.2016 13:50:31
Informace o oznámení: MSK1978_infOznam.zip (244 kB) - 03.05.2016 13:50:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2016
Datum nabytí právní moci: 14.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1978_zjistovaci.zip (955 kB) - 07.06.2016 11:40:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoKrajský úřad Moravskoslezského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: