Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1993
Název záměru: Silnice I/11 Opava, Severní obchvat - východní část, oznámení záměru v km 1,59 - 1,71 a oznámení o změně záměru
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaOpavaKateřinky u Opavy
Moravskoslezský krajOpavaOpavaMalé Hoštice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.08.2016 11:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 (Správa Ostrava)
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 27.07.2016
Zpracovatel oznámení: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: MSK1993_oznameni.zip (47082 kB) - 28.06.2016 14:10:45
Informace o oznámení: MSK1993_infOznam.pdf (185 kB) - 04.07.2016 08:08:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2016
Datum nabytí právní moci: 23.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1993_zjistovaci.zip (877 kB) - 23.08.2016 11:33:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: