Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2019
Název záměru: Prodejna nábytku ASKO Ostrava
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaStará Plesná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2017 12:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Asko Invest Tschechien s.r.o.
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.01.2017
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: MSK2019_oznameni.pdf (1392 kB) - 14.12.2016 14:53:38
Informace o oznámení: MSK2019_infOznam.pdf (670 kB) - 14.12.2016 14:53:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2017
Datum nabytí právní moci: 28.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2019_zjistovaci.pdf (636 kB) - 27.01.2017 12:41:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: