Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2036
Název záměru: Komunikace a inženýrské sítě pro sídelní útvar Šenov - Volenství II
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: MSK2036_duvodyUkonceni.pdf (276 kB) - 20.04.2017 12:57:30
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoŠenovŠenov u Ostravy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2017 12:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PhDr. Tomáš Řebíček, Collo-louky 1557, 738 01 Frýdek - Místek
IČ oznamovatele: 44930712
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 23.03.2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK2036_oznameni.zip (3415 kB) - 02.03.2017 17:28:45
Informace o oznámení: MSK2036_infOznam.zip (525 kB) - 02.03.2017 17:28:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: