Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2040
Název záměru: PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ HALA
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MSK2040_duvodyUkonceni.pdf (586 kB) - 11.01.2018 13:42:35
Zařazení: II/3.1;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekKrmelínKrmelín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.01.2018 13:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kelabit, s.r.o.
IČ oznamovatele: 29241979
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.04.2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK2040_oznameni.zip (15939 kB) - 06.04.2017 14:58:18
Informace o oznámení: MSK2040_infOznam.zip (596 kB) - 06.04.2017 14:51:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2040_zjistovaci.zip (8102 kB) - 24.05.2017 10:34:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2040_infZjistovaci.pdf (331 kB) - 24.05.2017 10:34:39
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: