Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2063
Název záměru: Revitalizace Rychtářského potoka, km 1,071 – 5,200, k.ú. Budišov nad Budišovkou, 1. etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaBudišov nad BudišovkouBudišov nad Budišovkou
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2017 12:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ oznamovatele: 70890021
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 17.07.2017
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: MSK2063_oznameni.zip (11551 kB) - 27.06.2017 07:00:03
Informace o oznámení: MSK2063_infOznam.pdf (977 kB) - 27.06.2017 07:00:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2017
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2063_zjistovaci.pdf (7481 kB) - 10.08.2017 12:00:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: