Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2116
Název záměru: Navýšení kapacity provozu recyklace pro materiálové využití ostatních odpadů a materiálů
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekPanské Nové Dvory
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2018 08:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek
IČO oznamovatele: 47151552
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 10.10.2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK2116_oznameni.zip (11994 kB) - 10.09.2018 09:57:40
Informace o oznámení: MSK2116_infOznam.pdf (638 kB) - 10.09.2018 09:57:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2018
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2116_zjistovaci.pdf (8310 kB) - 23.10.2018 08:59:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: