Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2117
Název záměru: Sběr a výkup odpadů OPAMETAL, Opava, Těšínská
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/55;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaOpavaOpava-Předměstí
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2018 07:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OPAMETAL s.r.o.
IČ oznamovatele: 25839951
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.11.2018
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: MSK2117_oznameni.7z (11272 kB) - 09.10.2018 08:03:40
Informace o oznámení: MSK2117_infOznam.pdf (546 kB) - 09.10.2018 08:03:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2018
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2117_zjistovaci.pdf (617 kB) - 14.11.2018 07:24:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2117_infZjistovaci.7z (1029 kB) - 14.11.2018 07:24:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: