Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2135
Název záměru: Administrativní, obchodní a logistické centrum firmy PTÁČEK – správa a. s., Ostrava-Hrabová
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHrabová
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2019 12:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PTÁČEK – správa, a. s., Houškova 1198/4, 624 00 Brno
IČ oznamovatele: 27749231
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 21.04.2019
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: MSK2135_oznameni.zip (17474 kB) - 20.03.2019 10:07:08
Informace o oznámení: MSK2135_infOznam.zip (841 kB) - 20.03.2019 10:07:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2019
Datum nabytí právní moci: 04.06.2019
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2135_zjistovaci.zip (2392 kB) - 02.05.2019 12:02:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: