Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2141
Název záměru: Zařízení k využívání ostatních odpadů-Nový Bohumín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináBohumínNový Bohumín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2019 11:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ALFA SYST0M s.r.o., Dobříč č.p. 2, 252 25 Jinočany
IČ oznamovatele: 62581678
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 19.06.2019
Zpracovatel oznámení: Mičan Jan Ing.
Text oznámení záměru: MSK2141_oznameni.pdf (4740 kB) - 20.05.2019 11:08:03
Informace o oznámení: MSK2141_infOznam.pdf (540 kB) - 17.05.2019 11:55:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2019
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2141_zjistovaci.7z (852 kB) - 26.06.2019 11:40:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2141_infZjistovaci.pdf (618 kB) - 26.06.2019 11:40:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: