Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2147
Název záměru: Zařízení k využívání odpadů – jedlých olejů a tuků provozované společnosti TRAFIN OIL, a.s. provozovna v průmyslové zóně František v obci Horní Suchá
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináHorní SucháHorní Suchá
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.08.2019 06:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TRAFIN OIL, a.s.
IČO oznamovatele: 27789080
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2019
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK2147_oznameni.7z (10102 kB) - 09.07.2019 13:29:34
Informace o oznámení: MSK2147_infOznam.pdf (542 kB) - 09.07.2019 14:12:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2019
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2147_zjistovaci.pdf (613 kB) - 14.08.2019 06:24:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2147_infZjistovaci.7z (1320 kB) - 14.08.2019 06:30:23
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: