Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2148
Název záměru: Rozvojová zóna Ostrava-Hrušov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/49;II/93;II/106;II/107;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHrušov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2019 09:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CONTERA Management s. r. o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO oznamovatele: 28573510
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2019
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: MSK2148_oznameni.zip (28175 kB) - 19.07.2019 08:13:33
Informace o oznámení: MSK2148_infOznam.zip (838 kB) - 19.07.2019 08:13:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2019
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2148_zjistovaci.zip (2280 kB) - 05.09.2019 09:20:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: