Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2151
Název záměru: Navýšení kapacity plochy pro biologickou úpravu odpadů v rámci areálu skládky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekPanské Nové Dvory
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.09.2019 10:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel:
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK2151_oznameni.zip (8171 kB) - 30.07.2019 10:01:38
Informace o oznámení: MSK2151_infOznam.pdf (555 kB) - 30.07.2019 10:01:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2019
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2151_zjistovaci.zip (3549 kB) - 12.09.2019 10:21:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2151_infZjistovaci.pdf (3325 kB) - 12.09.2019 10:19:03
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: