Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2189
Název záměru: ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/56;II/63
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoŠenovŠenov u Ostravy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2021 09:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 169, Ostrava
IČ oznamovatele: 45193665
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 28.06.2020
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK2189_oznameni.zip (11723 kB) - 26.05.2020 10:33:49
Informace o oznámení: MSK2189_infOznam.zip (359 kB) - 26.05.2020 10:33:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2020
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2189_zjistovaci.zip (2135 kB) - 14.07.2020 09:42:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2189_infZjistovaci.pdf (191 kB) - 14.07.2020 09:42:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2021
Text dokumentace: MSK2189_dokumentace.zip (26605 kB) - 16.03.2021 10:21:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK2189_infDokumentace.zip (453 kB) - 18.03.2021 09:26:28
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK2189_posudek.zip (2471 kB) - 08.09.2021 09:08:39
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK2189_inf1VP.pdf (333 kB) - 10.05.2021 07:52:01
Zápis z 1. veřejného projednání:
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
MSK2189_inf2VP.pdf (333 kB) - 24.05.2021 11:19:15
Zápis z 2. veřejného projednání: MSK2189_zapis2VP.pdf (101 kB) - 08.09.2021 09:06:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK2189_zaveryStan.zip (1876 kB) - 21.09.2021 09:38:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: