Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2196
Název záměru: Modernizace farmy Klokočov u Vítkova, zimoviště pro masný skot
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaVítkovKlokočov u Vítkova
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.09.2020 11:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vítkovská zemědělská s.r.o., Klokočov 61, 747 47 Vítkov 3
IČO oznamovatele: 25367927
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 09.09.2020
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: MSK2196_oznameni.zip (28814 kB) - 07.08.2020 09:59:16
Informace o oznámení: MSK2196_infOznam.zip (470 kB) - 07.08.2020 09:56:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.09.2020
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2196_zjistovaci.zip (1638 kB) - 17.09.2020 11:10:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: