Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK221
Název záměru: Větrné elektrárny Čaková
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálČakováČaková
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2015 10:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Čaková, Čaková 101, 793 16 pošta Zátor
IČ oznamovatele: 00575992
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK221_oznameni.doc (1643 kB) - 20.02.2006 15:42:57
Informace o oznámení: MSK221_infOznam.doc (128 kB) - 20.02.2006 15:42:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK221_zjistovaci.doc (847 kB) - 07.04.2006 12:45:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK221_dokumentace.doc (1846 kB) - 02.08.2006 14:05:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK221_infDokumentace.doc (127 kB) - 02.08.2006 14:05:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Filipová Lenka RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK221_posudek.doc (405 kB) - 13.12.2006 09:51:58
Informace o posudku: MSK221_infPosudek.doc (125 kB) - 13.12.2006 09:51:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK221_inf1VP.doc (133 kB) - 07.02.2007 15:14:45
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK221_zapis1VP.doc (42 kB) - 07.02.2007 15:14:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK221_zaveryStan.zip (757 kB) - 27.10.2015 10:59:35
Prodloužení stanoviska: MSK221_prodlouzeniStan.docx (135 kB) - 27.10.2015 10:59:48
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýBruntálMěstský úřad Krnov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: