Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2248
Název záměru: Pokračování těžby v lomu Valšov I
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálValšovValšov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.12.2021 15:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 00 Ostrava
IČ oznamovatele: 49452011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2021
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: MSK2248_oznameni.zip (48411 kB) - 25.10.2021 15:18:31
Informace o oznámení: MSK2248_infOznam.pdf (288 kB) - 25.10.2021 15:18:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.12.2021
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2248_zjistovaci.pdf (10207 kB) - 27.12.2021 15:01:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: